Pro uchazeče

Všeobecné informace pro uchazeče o studium  na PedF UK v Praze

Oficiální databáze přijímacího řízení UK PedF – podmínky přijímacího řízení

 

Studijní obory na katedře pedagogiky otevírané v akademickém roce 2014/15:

Bakalářský studijní program (3 roky)

Navazující magisterský studijní program (2 roky)

  • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a vyšší odborné školy (jednooborové studium)

Pedagogika, prezenční forma studia

Celoživotní vzdělávání