Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

 Stanislav Bendl Email: stanislav.bendl@pedf.cuni.cz
Telefon: +420 221 900 188
Pracovna: M. D. Rettigové, 2. patro 219
Vyučované předměty a rozvrh

  
Osobní webové stránky

 Profesní životopis Vzdělání:
Mgr.: učitelství pro první stupeň základní školy, PedF UK v Praze (1987)
PaedDr.: rigorózní zkouška na PedF UK v Praze (1991)
Ph.D.: studijní obor pedagogika, PedF UK v Praze (1999)
Doc.: obor pedagogika, habilitační řízení na PedF UK v Praze (2003)
Prof.: obor pedagogika, profesorské řízení na UKF v Nitře (2013)
Praxe:
učitel na ZŠ Nebušice, Praha 6 (1988-1994)
vyučující na katedře pedagogiky PedF UK v Praze (od 1994)
vedoucí katedry pedagogiky PedF UK v Praze (od 2004)
Vybrané publikace Monografie:
BENDL, S. Školní kázeň: Metody a strategie. Praha: ISV, 2001.
BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, 2003. 
BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualizované a doplněné vydání. Praha: TRITON, 2011.
Učebnice:
BENDL, S. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004.
BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2011.
Původní vědecké práce v odborných časopisech:
BENDL, S. Dotazníkové šetření o subjektivní obtížnosti učitelských činností. Pedagogika, 1997, roč. 47, č. 1, s. 54-64.
BENDL, S. Vliv výchovy v rodině na kázeň žáků ve škole. Pedagogická orientace, 2004, č. 3, s. 2-20.
BENDL, S. Reinterpretace kázně v současné škole. Pedagogická orientace, 2005, č. 2, s. 2-14. 
BENDL, S. Charakteristiky učitele přispívající ke kázni žáků. Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 4, s. 312-325. 
BENDL, S. Disziplin als Schutz des Kindes in der Schule. Bildung und Erziehung. 2007, roč. 60, č. 1, s. 97-109.
Členství
v odborných společnostech
Česká asociace pedagogického výzkumu
Česká pedagogická společnost
Asociace slovanských profesorů
Další odborné
aktivity
člen vědecké rady PedF UK
člen redakčních rad časopisů Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Studia z Teorii Wychowania, Studia Edukacyjne