Výchova ke zdraví

Výchovu ke zdraví lze studovat v těchto programech:
– Bakalářské studium
– Navazující magisterské studium
– Rozšiřující studium CŽV
– Rigorózní řízení pro absolventy oboru výchova ke zdraví

Ukázka testů pro přijímací řízení – pro uchazeče o studium Výchova ke zdraví

Bakalářské studium

Následné magisterské studium

Pracovníci VZ nabízejí konzultace k okruhům SZZ bc. i NMgr. studia.

Bakalářské studium

Charakteristika

Státní závěrečné zkoušky (prezenční i kombinovaná forma studia) platné od 1.10.2018

Doporučená literatura k SZZ z Výchovy ke zdraví

Nabídka témat bakalářských prací

Zadaní bakalářské práce

Navazující magisterské studium 

Charakteristika

Tematické okruhy ke SZZ v programu Učitelství výchovy ke zdraví (platí pro studenty, kteří zahájili studium před rokem2021)

Tematické okruhy ke SZZ v programu Učitelství výchovy ke zdraví – maior, minor (platí pro studenty, kteří zahájili studium v roce 2021 a později)

Nabídka témat diplomových prací

Zadaní diplomové práce

Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ – rozšiřující studium CŽV

Základní informace o kurzu

Charakteristika

Studijní plány

Ukončení studia

Okruhy otázek k závěrečným
Rigorózní řízení pro absolventy oboru výchova ke zdraví (získání titulu PhDr.) 

Podmínky rigorózního řízení VZ