Výchova ke zdraví

Výchovu ke zdraví lze studovat v těchto programech:
– Bakalářské studium
– Navazující magisterské studium
– Rozšiřující studium CŽV
– Rigorózní řízení pro absolventy oboru výchova ke zdraví
 
 
Ukázka testů pro přijímací řízení – pro uchazeče o studium Výchova ke zdraví

Bakalářské studium

Následné magisterské studium
 
 
Pracovníci VZ nabízejí konzultace k okruhům SZZ bc. i NMgr. studia.
 
 
Bakalářské studium

Charakteristika

Studijní plány pro prezenční studium

Studijní plány pro kombinované studium

Státní závěrečné zkoušky (prezenční i kombinovaná forma studia) platné od 1.10.2018

Doporučená literatura k SZZ z Výchovy ke zdraví

Nabídka témat bakalářských prací

Zadaní bakalářské práce

 
Navazující magisterské studium 

Charakteristika

Studijní plány pro prezenční studium

Studijní plány pro kombinované studium

Státní závěrečné zkoušky (prezenční i kombinovaná forma studia)

Doporučená literatura k SZZ z Výchovy ke zdraví s didaktikou

Nabídka témat diplomových prací

Zadaní diplomové práce
 
 
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ – rozšiřující studium CŽV

Základní informace o kurzu

Charakteristika

Studijní plány

Ukončení studia

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám

Harmonogram AR 2018/2019
 

Rigorózní řízení pro absolventy oboru výchova ke zdraví (získání titulu PhDr.)
Charakteristika rigorózní zkoušky