nabídka programů

Informace o konkrétním způsobu výuky  v programech CŽV je na rozhodnutí garantů jednotlivých programů CŽV.

 

Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.

Upozornění: Nabídka programů se pravidelně aktualizuje.

      Název programu     /    studium v oblasti pedagogických věd

(programy pro získání základního pedagogického vzdělání nepedagogů,  dříve nazývané pedagogickým minimem)

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty

Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)   zde Katedra speciální pedagogiky 9 000 Kč / program

Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol s pedagogickou kvalifikací)

(vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 11 000 Kč / rok

Název programu     /    studium k rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací plán programu

Elektronická přihláška

Katedra zajišťující program

Výše úplaty 

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra anglického jazyka a literatury 16 500 Kč / rok
Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra matematiky a didaktiky matematiky 14 000 Kč / rok
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra germanistiky 35 000 Kč / program
Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra rusistiky a lingvodidaktiky  13 500 Kč / rok
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra tělesné výchovy 9 500 Kč / rok
Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (vzdělávací plán programu) zde Katedra pedagogiky 20 000 Kč / program
Speciální pedagogika pro učitele (vzdělávací plán programu) zde Katedra speciální pedagogiky 11 500 Kč / rok
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (vzdělávací plán programu) zde Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 32 500 Kč / program