Vánoční večírek kateder

dovolujeme si vás pozvat na vánoční večírek kateder KSPPG a KPPP, který se bude konat 11. prosince 2023 od 18 hodin na naší fakultě ve velkém sále. Můžete se těšit na zdobení perníčků, tvoření vánočních ozdob, hudbu s vánoční tématikou a společné naladění se na přicházející čas Vánoc s kolegy a studenty našich kateder. Velmi se na vás těšíme.
Kdy: 11. prosince 2023 od 18:00
Kde: velký sál PedF UK (Rettigové 4)
Pořádá pedagogický spolek Emil