Home » Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

:: Podrobnější informace k CŽV a kontakty pro zaslání přihlášky naleznete na stránkách PedF UK.

:: Konzultační hodiny a kontakty na vyučující

:: Informace k závěrečným zkouškám.

:: Rozvrhy jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému (SIS). K přihlášení na rozvrh není nutné mít login a heslo. Návod, jak najít rozvrh v SISu zde.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo speciální e-mailovou adresu, která je určena výhradně pedagogickým pracovníkům pro případné dotazy ohledně jejich odborné kvalifikace a možnosti vykonávat pedagogickou – více informací ZDE.


 

Všechny nabízené kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Přehled kurzů:


Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) (4137)

Počet semestrů: 1

Forma zakončení: obhajoba závěrečné práce, ústní zkouška

Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.

:: podrobnosti o kurzu

:: studijní plán kurzu

 

Specializace v pedagogice-speciální pedagogika pro učitele (0298)

Počet semestrů: 4

Forma zakončení: obhajoba závěrečné práce, ústní zkouška

Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.

:: podrobnosti o kurzu

:: studijní plán kurzu


Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ) (0314) 

Počet semestrů: 4

Forma zakončení: obhajoba závěrečné práce, ústní zkouška

Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.

:: podrobnosti o kurzu

:: studijní plán kurzu


Speciální pedagogika se zaměřením na mobilitu osob se zrakovým postižením

Tento program je vysoce specializační, je určen pro pedagogické pracovníky působící ve školství, poradenských zařízeních a nestátních organizacích, kde pracují s osobami se zrakovým postižením. DO studia se mohou přihlásit absolventi s VŠ kvalifikací speciálně pedagogickou.

Počet semestrů:

Forma zakončení: obhajoba závěrečné práce, ústní zkouška

Získaná kvalifikace: získání dalších odborných znalostí v oboru

:: podrobnosti o kurzu

:: studijní plán kurzu

:: rozvrh