Aktuality

Informace pro vyjíždějící studenty v rámci Erasmus

Výběrové řízení pro vyjíždějící studenty v rámci Erasmus mobility proběhne za Katedru speciální pedagogiky dne 23. 3. 2020 od 11.00 prostřednictvím Skype hovoru. Studenti budou obesláni s časy pro skypehovor. Podklady (CV, motivační dopis zahrnující předpokládaný studijní plán/výběr předmětů na zahr. univerzitě v anglickém/německém jazyce) zašlete v elektronické podobě na adresu: lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz do 21. 3. 2020.
Dotazy zodpoví PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. na telefonním čísle 777 61 22 57.


Témata Bc

Témata DP


konzultační hodiny letní semestr 2020