Home » Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

Dočasné změny KH – zrušení, posun, přesun –  naleznete na nástěnce v SIS 

KH na zimní semestr