Konzultační hodiny

Konzultační hodiny naleznete:
SIS – rozvrh – konzultace – KSPG – vyučující

Dočasné změny KH – zrušení, posun, přesun –  naleznete na nástěnce v SIS