SZZ – bakalářské studium, nástup od 2020/2021

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studií

Studijní program:   Speciální pedagogika  (0111RA190012)

Části státní závěrečné zkoušky:
1. část Obhajoba bakalářské práce
2. část Inkluzivní pedagogika
3. část Speciální pedagogika
4. část Povinně volitelná část – dle zvolené varianty
5. část Povinně volitelná část – dle zvolené varianty

Student si zvolí povinně volitelnou část (dvojici částí ve variantě A – D). Plní v rámci SZZ4 vybranou povinně volitelnou část a) a v rámci SZZ5 vybranou povinně volitelnou část b).

Povinně volitelná  – varianta A:
a) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
b) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Povinně volitelná  – varianta B:
a) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
b) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Povinně volitelná  – varianta C:
a) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
b) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Povinně volitelná  – varianta D:
a) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
b) Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením

Ke stažení ve formátu PDF
Inkluzivní pedagogika
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika znevýhodněného človeka s mentálním postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného človeka s poruchami chování
Speciální pedagogika znevýhodněného človeka s tělesným postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného človeka s kombinovaným postižením

Studijní program: Speciální pedagogika/logopedie (0111RA190014)

Části státní závěrečné zkoušky:
1. část Obhajoba bakalářské práce
2. část Inkluzivní pedagogika
3. část Speciální pedagogika
4. část Logopedie
5. část Surdopedie

Ke  stažení ve formátu PDF
Inkluzivní pedagogika
Speciální pedagogika
Logopedie
Surdopedie