SZZ–Bc. nástup od 2021/2022 (sdružené studium)

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia

Studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání  (0113RA190001) – dvouoborové studium

Státní závěrečná zkouška SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA prověřuje znalosti odborných témat v propojení s aplikací vzdělávacích a výchovných podpůrných opatření zaměřených na žáky/osoby se znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální, s možným uplatněním těchto opatření ve školách a školských zařízeních.
Součástí SZZ je obhajoba speciálně pedagogického portfolia, v němž student doloží svůj dosavadní profesní vývoj v oboru speciální pedagogika a podrobí reflexi aktuální úroveň svých profesních kvalit získaných v předmětech oborové praxe v SPPG v propojení s metodikami práce asistenta pedagoga I. a II.

Ke stažení ve formátu PDF
Speciální pedagogika