Závěrečné zkoušky

Vážené studentky, vážení studenti,

zde naleznete aktuální harmonogram Závěrečných zkoušek konaných v rámci celoživotního vzdělávání v programech speciální pedagogiky pro rozšiřující studium a doplňující studium. Závěrečné zkoušky se budou konat v průběhu ledna. V případě dotazů se obracejte na dr. Zemkovou (jaroslava.zemkova@pedf.cuni.cz).

  • Harmonogram Závěrečných zkoušek pro rozšiřující studium ke stažení – bude doplněn
  • Harmonogram Závěrečných zkoušek pro doplňující pedagogické studium ke stažení – bude doplněn
Závěrečné zkoušky pro CŽV: Speciální pedagogika pro učitele – Studium v oblasti pedagogických věd proběhnou:

  • Pondělí 22.1.2024 od 9.00 celý den
  • Středa 31.1.2024 od 13.00 odpoledne

Všem studujícím přejeme úspěšné složení zkoušek.