Závěrečné zkoušky

Vážené studentky, vážení studenti,

zde naleznete aktuální harmonogram Závěrečných zkoušek konaných v rámci celoživotního vzdělávání v programech speciální pedagogiky pro rozšiřující studium a doplňující studium. Závěrečné zkoušky se budou konat v průběhu ledna. V případě dotazů se obracejte na dr. Zemkovou (jaroslava.zemkova@pedf.cuni.cz).

  • Harmonogram Závěrečných zkoušek pro rozšiřující studium ke stažení – bude doplněn
  • Harmonogram Závěrečných zkoušek pro doplňující pedagogické studium ke stažení – bude doplněn

Všem studujícím přejeme úspěšné složení zkoušek.