Přijímací řízení

Aktuální informace sledujte přímo na stránkách Pedagogické fakulty.

Otevírané studijní programy na Katedře speciální pedagogiky:
Bakalářské studium
plný plán (jednooborové studijní programy):
1) Speciální pedagogika
2) Speciální pedagogika/Logopedie
sdružené studium (dvouoborové studijní programy):
3) Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové studium
4) Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové studium

Navazující magisterské studium
plný plán (jednooborové studijní programy):
1) Speciální pedagogika
2) Logopedie
sdružené studium (dvouoborové studijní programy):
3) Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy
4) Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy