SZZ – navazující magisterské studium, nástup do 2019/2020

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky navazujících magisterských studií SPPG

Studijní program: N7506: Speciální pedagogika Studijní obor 7506T002: Speciální pedagogika

Části státní závěrečné zkoušky jsou určeny zvolenou specializací.

Specializace Diagnostika a poradenství
1. část Speciální pedagogika (OSZNM32)
2. část  Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství (OSZNM33)
3. část student vybírá jednu z následujících částí:
a) Speciální pedagogika raného a předškolního věku (OSZNM34)
b) Speciální pedagogika školního věku (OSZNM35)
c) Speciální pedagogika dospělého věku (OSZNM36)

Specializace  Logopedie a surdopedie
1. část Speciální pedagogika (OSZNM32)
2. část  Logopedie (OSZM014)
3. část  Surdopedie (OSZM030)

Ke stažení ve formátu PDF
Speciální pedagogika
Surdopedie
Logopedie
Speciální pedagogika raného a předškolního věku
Speciální pedagogika školního věku
Speciální pedagogika dospělého věku
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství

Studijní program N7504 :Učitelství pro střední školy Studijní obor 7504T277:Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ –Speciální pedagogika

1. část Speciální pedagogika (OSZNM29)
2. část Speciální pedagogika školního věku (OSZNM30)
3. část Metodiky a didaktiky integrativní pedagogiky (OSZNM31)

Ke stažení ve formátu PDF
Obor: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Speciální pedagogika
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika školního věku
Metodiky a didaktiky integrativní pedagogiky