Praxe

1) Praxe pro studenty jednooborových studijních programů
Oborová praxe pro bakalářské studium:
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika/logopedie
Oborová praxe pro navazující magisterské studium:
Speciální pedagogika
Logopedie

2) Praxe pro studenty učitelského studijního programu (dvouobor)
Praxe společného základu:
informace pro vykonání pedagogické praxe v rámci společného základu v bakalářském studijním programu (Asistentská praxe s reflexí,  Lektorská praxe s reflexí, Orientační praxe s reflexí a Volnočasová praxe s reflexí)  a v navazujícím magisterském studiu (Pedagogicko-psychologická praxe s reflexí) naleznete na webových stránkách Střediska pedagogické praxe.
Oborová praxe pro bakalářské studium:
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Oborová praxe pro navazující magisterské studium:
Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy