Praxe – Speciální pedagogika (Bc.)

Speciální pedagogika (Bc.)
1. ročník (1/ZS) – Oborová praxe I (OPBS3S106A)
Praxe probíhá v následujících institucích – seznam zařízení.

2. ročník (2/ZS) – Oborová praxe II (OPBS3S118A)
Praxe probíhá v následujících institucích – seznam zařízení.

3. ročník (3/ZS) – Oborová praxe III (OPBS3S126A)
Praxe probíhá v následujících institucích – seznam zařízení