Home » Kontakty

Kontakty

Sekretariát: +420 221 900 L
R Č. MÍSTNOSTI
Ivana Hubalováivana.hubalova@pedf.cuni.czL279, R448

Vedení katedry: +420 221 900 L
R č. místnosti
Vedoucí katedry:
Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
lea.kvetonova@pedf.cuni.cz L246, R453
Zástupce vedoucí katedry pro prezenční studium:
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
vanda.hajkova@pedf.cuni.cz L270, R455
Zástupce vedoucí katedry pro kombinované studium:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
jaroslava.zemkova@pedf.cuni.cz L274, R457
Tajemnice katedry:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
monika.muzakova@pedf.cuni.cz L331, R405

Pracovníci: +420 221 900 L
R Č. MÍSTNOSTI
Mgr. Felcmanová Lenkalenka.felcmanova@pedf.cuni.czL270
R455
Doc. PhDr. Hádková Kateřina, Ph.Dkaterina.hadkova@pedf.cuni.czL270
R455
Doc. PaedDr. Klenková Jiřina, Ph.D.jirina.klenkova@pedf.cuni.czL246
R453
Mgr. Miroslava Kotvovámiroslava.kotvova@pedf.cuni.czL276
R458
PaedDr. Eva Marádová, CSc.eva.maradova@pedf.cuni.czL126
R459
Mgr. Mlčková Marie, Ph.D.marie.mlckova@pedf.cuni.czL331
R405
PhDr. Mrkosová Eva, CSc.eva.mrkosova@pedf.cuni.czL276
R458
Doc. PhDr. Šiška Jan, Ph.D.jan.siska@pedf.cuni.czL126
R459
Doc. PaedDr. Šotolová Eva, Ph.D.eva.sotolova@pedf.cuni.czL276
R458
PhDr. Šumníková Pavlína, Ph.D.pavlina.sumnikova@pedf.cuni.czL274
R457
Mgr. Valešová Malecová Barbara, Ph.D.barbara.valesovamalecova@pedf.cuni.czL331
R457