Kontakty

Sekretariát
Blanka Fišerová
blanka.fiserova@pedf.cuni.cz
[R] - 448
221 900 279

Vedení katedry
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Vedoucí katedry, Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
lea.kvetonova@pedf.cuni.cz
[R] - 453
221 900 246
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Zástupce vedoucí katedry pro prezenční studium
vanda.hajkova@pedf.cuni.cz
[R] - 455
221 900 270
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Zástupce vedoucí katedry pro kombinované studium
katerina.hadkova@pedf.cuni.cz
[R] - 455
221 900 270
doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Tajemník katedry
monika.muzakova@pedf.cuni.cz
[R] - 405

Akademičtí pracovníci
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
miroslava.bartonova@pedf.cuni.cz
[R] - 405
221 900 331
Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D.
jana.bernoldova@pedf.cuni.cz
[R] - 402
221 900 126
Mgr. Barbora Bertlová
barbora.bertlova@pedf.cuni.cz
[R] - 402
221 900 126
PhDr. Lenka Felcmanová , Ph.D.
lenka.felcmanova@pedf.cuni.cz
[R] - 455
221 900 270
Mgr. Ing. Jana Horynová
jana.horynova@pedf.cuni.cz
[R] - 402
221 900 285
PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz
[R] - 458
777 983 385
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
jirina.klenkova@pedf.cuni.cz
[R] - 453
221 900 246
Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
marie.komorna@pedf.cuni.cz
[R] - 405
221 900 331
Mgr. Zuzana Korandová
zuzana.korandova@pedf.cuni.cz
[R] - 402
221 900 285
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
miroslava.kotvova@pedf.cuni.cz
[R] - 458
221 900 276
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
eva.maradova@pedf.cuni.cz
[R] - 459
221 900 126
doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
zbynek.nemec@pedf.cuni.cz
[R] - 402
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
jan.siska@pedf.cuni.cz
[R] - 459
21 900 126
PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
pavlina.sumnikova@pedf.cuni.cz
[R] - 457
221 900 274
PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák, Ph.D., MBA
jan.tirpak@pedf.cuni.cz
[R] - 458
Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
barbara.valesovamalecova@pedf.cuni.cz
[R] - 402
221 900 126
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
jaroslava.zemkova@pedf.cuni.cz
[R] - 457
221 900 274
Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
maria.zulic@pedf.cuni.cz
[R] - 402
221 900 285

Externí pracovníci
MUDr. Jan Bydžovský
jan.bydzovsky@lf1.cuni.cz
1. lékařská fakulta UK
Oční klinika 1. LF UK a VFN
PhDr. Zdeněk Čermák
zdenek.cermak@upce.cz
Univerzita Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
MUDr. Libor Černý, Ph.D.
libor.cerny@lf1.cuni.cz
1. lékařská fakulta UK
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
petr.franiok@osu.cz
Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
iva.holmerova@lf3.cuni.cz
iva.holmerova@gerontocentrum.cz
3. lékařská fakulta UK
Interní klinika 3. LF UK a FNKV
Fakulta humanitních studií UK
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
kachlik@ped.muni.cz
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
jakub.kautzner@lfmotol.cuni.cz
2. lékařská fakulta UK
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
pavel.kolar@lfmotol.cuni.cz
2. lékařská fakulta UK
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
jiri.langer@upol.cz
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav speciálněpedagogických studií
Mgr. Klára Maratová, Ph.D.
klara.maratova@lfmotol.cuni.cz
2. lékařská fakulta UK
Pediatrická klinika
MUDr. Lukáš Martinkovič
lukas.martinkovic@lfmotol.cuni.cz
2. lékařská fakulta UK
Neurologická klinika
prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.University of New South Wales Sydney - Austrálie
PaedDr. Ing. Jan Tirpák
jantirpak@seznam.cz
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
vitkova@ped.muni.cz
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
tibor.vojtko@ff.cuni.cz
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Interní doktorandi
Mgr. Barbora Bertlová
PhDr. Alois Daněk, Ph.D.
Mgr. Petra Hájková, DiS.
Mgr. Veronika Kocourová, MBA
Mgr. Zuzana Korandová
Mgr. Anna Kubíčková
Mgr. Natálie Maurerová
Mgr. Tereza Moravová
Bc. Štěpánka Nerglová
Mgr. Olina Pospíšilová
Mgr. Karolína Rybková
Mgr. Wanda Tureckiová
Hana Zakouřilová, MBA
Externí doktorandi
Mgr. Václava Klimtová
Monika Schieberová
Ing. Oto Svoboda
MUDr. Helena Štrofová
PhDr. PaedDr. Ing. Jan Tirpák, Ph.D., MBA