SZZ – navazující magisterské studium, nástup od 2020/2021

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky navazujících magisterských studií

Studijní program:   Speciální pedagogika  (N0111A190014)

Části státní závěrečné zkoušky:
1. část Speciální pedagogika
2. část Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
3. část Vzdělávání dětí a žáků s těžkým a souběžným postižením

Ke stažení ve formátu PDF
Speciální pedagogika (pro speciální pedagogy)
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
Vzdělávání dětí a žáků s těžkým a souběžným postižením

Studijní program: Logopedie (N0915A190002)

Části státní závěrečné zkoušky:
1. část  Speciální pedagogika
2. část  Logopedie
3. část  Surdopedie

Ke  stažení ve formátu PDF
Speciální pedagogika (pro logopedy)
Logopedie
Surdopedie