Home » Závěrečné práce

Závěrečné práce

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby k termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát 2x výtisk závěrečné práce v kroužkové vazbě. Text může být tištěn oboustranně.

K obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, obdobně jako k SZZ. Informace pro studenty CŽV.

Vybízíme studenty, aby si vybrali vedoucího práce a zapsali zvolené téma. Při volbě tématu však vítáme i vlastní iniciativu studentů. Zvolené téma a jméno vedoucího práce si student zapíše do formuláře na sekretariátě katedry.

 

Témata Bc

Témata DP

 

 

Formulář zadání BP, DP