Závěrečné práce

Požadavky pro tvorbu záverečné práce na Katedře speciální pedagogiky ZDE

Témata závěrečných prací:

Formuláře zadání závěrečných prací:

K obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, obdobně jako k SZZ.

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě

Tištěná verze DP/BP není závaznou povinností studentů. Katedra speciální pedagogiky však studentům doporučuje doručit na fakultu (v současné situaci např. poštou) jeden výtisk: oboustranný v kroužkové vazbě.  Tento výtisk je po obhajobě studentce/studentovi vrácen.

Doručovací adresa pro BP a DP:
sekretářka katedry Ivana Hubalová (ivana.hubalova@pedf.cuni.cz)
Katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta Univerztity Karlovy
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Jednáme tak proto, že někteří oponenti raději posuzují vytištěný text. Pokud je výtisk k dispozici při obhajobě, je umožněno do něho nahlížet i všem členům komise.