SZZ – navazující magisterské studium, nástup od 2021/2022

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku navazujícího magisterského studia

Studijní program Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (0113TA300002) – dvouoborové studium

Státní závěrečná zkouška SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA S DIDAKTIKOU prověřuje znalosti odborných témat v propojení s didaktickými dovednostmi studenta.
Nedílnou část SZZ tvoří obhajoba speciálně pedagogického portfolia, v němž student doloží svůj dosavadní profesní vývoj v oboru speciální pedagogika a podá ucelený obraz o aktuální úrovni svých profesních kvalit získaných v předmětech oborové speciálně pedagogické praxe a na souvislých praxích na základních a středních školách.

Ke stažení ve formátu PDF
Speciální pedagogika s didaktikou