Studentská oborová rada

Studentskou oborovou radu Speciální pedagogiky (ve spolupráci se SOR učitelství MŠ) zajišťuje studentský spolek EMIL

Zástupci za speciální pedagogiku:
Barbora Kamienová (SPPG) – kamienova.b@seznam.cz
Anna Zalabáková (SPPG) – zalabakova.anna@gmail.com

  • Studentské oborové rady se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace, průběhu výuky a oživování veřejného prostoru fakulty o kulturní a jiné akce.
  • Rada se vyjadřuje k průběhu výuky na své katedře a tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů. Pomáhá studentům prvního ročníku s orientací v prostředí fakulty a organizuje adaptační kurzy.
  • Rada je povinna hájit zájmy studentů daného oboru a účastnit se společných setkání oborových rad a studijních proděkanek. Rada má právo na jednání s vedením katedry nejméně jednou za semestr – více viz Opatření děkana 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků a příloha k tomuto opatření