Studium CŽV

Vážení zájemci,

rádi bychom Vám nabídli nově akreditované kurzy celoživotního vzdělávání zajišťované Katedrou Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Jedná se o následující programy vzdělávání:
Speciální pedagogika pro učitele
Program je určen  k rozšíření odborné kvalifikace

 • rozšíření kvalifikace o 1 zvolenou pédii (získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou pedagogickou činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • rozsah: 4 semestry (365 hodin)
 • bloková výuka 10 dní – leden/únor, 10 dní červen/červenec
 • program Speciální pedagogika pro učitele je zpoplatněn částkou 11 500 Kč za akademický rok

Přihlášku je nutné podat elektronicky zde
Více informací k programu naleznete zde
Studijní plán je možné zhlédnout zde

Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)
Program je určen pro získání základního pedagogického vzdělání nepedagogů

 • studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika pro absolventy SŠ
 • získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
  o základy speciální pedagogiky a základy psychopedie a etopedie
 • rozsah: 4 semestry (250 hodin)
 • bloková výuka 10 dní leden/únor, 10 dní červen/červenec
 • program speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) je zpoplatněn částkou 9 900 Kč za akademický rok

Přihlášku je nutné podat elektronicky zde
Více informací k programu naleznete zde
Studijní plán je možné zhlédnout zde