Časopis Speciální pedagogika

Časopis speciální pedagogika

Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky.

Časopis Speciální pedagogika vydává Pedagogická fakulta univerzity v Praze ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky. Zpravidla vycházejí 4 čísla v roce.

Časopis Speciální pedagogika přijímá k publikování stati, výzkumná sdělení, přehledové studie, diskusní příspěvky, informace z praxe, zprávy a recenze.

Více naleznete na webových stránkách časopisu zde