SZZ – bakalářské

Studijní program B7506: Speciální pedagogika
Studijní obor 7506R002: Speciální pedagogika

Upozornění pro studenty bakalářského studijního programu B 7506 Speciální pedagogika:
Pro variantu A SZZ se mění název částí Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením na část SZZ Logopedie a Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením na část SZZ Surdopedie. Obsah a znění otázek zůstává beze změny. Tato změna je v platnosti od roku 2021.

1. část –  Speciální pedagogika (OSZB041)
2. část – dle zvolené varianty A-E
3. část  – dle zvolené varianty A-E

Varianty:
Varianta A:
2. část: Surdopedie (OSZB070)
3. část: Logopedie (OSZB071)

Varianta B:
2. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením (OSZB036)
3. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením (OSZB040)

Varianta C:
2. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením (OSZB037)
3. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením (OSZB040)

Varianta D:
2. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením (OSZB038)
3. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením (OSZB040)

Varianta E:
2. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování (OSZB039)
3. část: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením (OSZB036)

4. část: – obhajoba bakalářské práce

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice
Studijní obor 7506R028: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

1. část: Speciální pedagogika
2. část:student si volí pouze jednu část z nabídky:
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením (OSZB034)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením (OSZB035)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením (OSZB036)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením (OSZB037)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením (OSZB038)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování (OSZB039)

Studijní program B7701: Psychologie
obor: Psychologie a speciální pedagogika

1. část: – Speciální pedagogika (OSZB041)
2. část: – student si volí pouze jednu část z nabídky:
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením (OSZB034)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením (OSZB035)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením (OSZB036)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením (OSZB037)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením (OSZB038)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování (OSZB039)
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením (OSZB040)

Okruhy ke stažení:
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
Logopedie
Surdopedie