Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (NMgr.)
1. ročník (1/ZS) – Oborová speciálně pedagogická praxe s reflexí (OPNS4S013A)
Bude doplněno.

1. ročník (1/LS) – Souvislá praxe na ZŠ s reflexí (OPNS4S023A)
Bude doplněno.

2. ročník (2/ZS) – Souvislá praxe na SŠ s reflexí (OPNS4S033A)
Bude doplněno.