Praxe – Speciální pedagogika (NMgr.)

Speciální pedagogika (NMgr.)
1. ročník (1/ZS) – Oborová praxe SPPG I (OPNS3S107A)
Praxe probíhá v následujících institucích – seznam zařízení.

1. ročník (1/LS) – Oborová praxe SPPG II (OPNS3S115A)
Praxe probíhá v následujících institucích – seznam zařízení.

2. ročník (2/ZS) – Oborová praxe SPPG III (OPNS3S121A)
Praxe probíhá v následujících institucích – seznam zařízení.

2. ročník (2/LS) – Oborová praxe SPPG souvislá (OPNS3S122A)
Praxe probíhá v následujících institucích – seznam zařízení.