Konference

Vážené studentky, vážení studenti,

srdečně Vás zveme, ať již jako pasivní účastníky, nebo aktivní prezentující na nadcházející konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem, která se uskuteční dne 25.9.2024 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Kdy: 25.9.2024
Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Registrace: zde

Konference navazuje na již realizované konference v letech 2014, 2016, 2018 a 2022. Jejím cílem je představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům ze všech aktivit podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti, gramotnosti a čtenářství u našich dětí a žáků, z pohledu různých vědních disciplín.