Nová publikace KSPEC

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si představit novou publikaci, která vznikla na katedře speciální pedagogiky PedF UK.

Publikace ke stažení zde: Školní speciální pedagog v perspektivě inkluzivního vzdělávání

Katedra speciální pedagogiky PedF UK s potěšením oznamuje vydání nové publikace, která se zaměřuje na profesi školního speciálního pedagoga. Tato publikace je výsledkem práce autorského kolektivu z naší katedry a přináší cenné poznatky z výzkumu týkajícího se rolí školních speciálních pedagogů v základních školách hlavního vzdělávacího proudu.

Hlavní část publikace prezentuje výsledky výzkumu, který zkoumá role školních speciálních pedagogů a popisuje různé formy podpory. Výzkum ukazuje na velký význam školních speciálních pedagogů v rozvoji inkluzivního vzdělávání, potřebu dalšího rozvoje jejich pregraduálního vzdělávání a na nutnost navyšování jejich úvazků v základních školách hlavního vzdělávacího proudu.