Konference Aktuální proměny učitelského vzdělávání

Dne 8. září proběhla konference pořádána Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy Aktuální proměny učitelského vzdělávání, která kromě jiného představovala výsledky několikaletého projektu PROGRES Q17, který měl za cíl podpořit přípravu učitele a učitelské profese v kontextu vědy a výzkumu.

Celý záznam z konference naleznete zde

V odborných sekcích zazněla důležitá a aktuální témata, mezi nimiž nechybělo ani téma z oblasti inkluzivního vzdělávání, které představila doc. Květoňová z katedry speciální pedagogiky spolu s doc. Pelcovou z katedry občanské výchovy a filozofie a dr. Viktorovou z katedry psychologie.

Byly představeny následující oblasti:

  • Inkluze v českých školách a názory aktérů – příprava asistentů, možnosti a meze inkluze
  • Inkluzivní společnost – analýza a reflexe vztahu české společnosti k problematice jinakosti
  • Implementace humánních hodnot, etických, sociálních a občanských kompetencí do vzdělávání – příprava budoucích speciálních pedagogů
  • Individuální vědecké výstupy – proměny online výuky vzhledem k pandemii

Během projektu PROGRES Q17 proběhly také 4 mezinárodní konference, vznikly nové publikace autorů z katedry speciální pedagogiky a byly navázány nové mezinárodní spolupráce.

V rámci projektu došlo ke vzájemnému obohacování a prolínání oborových přístupů (speciálně pedagogického, psychologického a filosofického) v tématu inkluze.  Provedené empirické výzkumy konkrétních případů a sdílení zkušeností dobré výchovné a vzdělávací praxe nejen v ČR, ale i v ostatních evropských zemích přispěly k dialogu vedoucímu k novým přístupům a uplatnění inkluze v praxi.