Celoživotní vzdělávání

Katedra speciální pedagogiky nabízí programy celoživotního vzdělávání, čímž  se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků. Katedra speciální pedagogiky nabízí programy pro výkon povolání, konkrétně:

Celoživotní studium v oblasti pedagogikých věd:

Studium k rozšíření odborné kvalifikace:

Podrobnější informace k CŽV a kontakty pro zaslání přihlášky naleznete na stránkách PedF UK.
Konzultační hodiny a kontakty na vyučující.

Rozvrhy jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému (SIS). K přihlášení na rozvrh není nutné mít login a heslo.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo speciální e-mailovou adresu, která je určena výhradně pedagogickým pracovníkům pro případné dotazy ohledně jejich odborné kvalifikace a možnosti vykonávat pedagogickou – více informací ZDE.
Všechny nabízené kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.