Erasmus+

Program Erasmus+ považuje PedF UK za jednu z významných možností mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je dosáhnout evropské dimenze v oblasti přípravy učitelů. Tato spolupráce umožňuje studentům získat cenné zkušenosti na zahraničních univerzitách a nejaktuálnější poznatky a praktické zkušenosti na poli vzdělání. Akademickým pracovníkům nabízí možnost přednášet na zahraničních univerzitách, vyměňovat si a sdílet se svými zahraničními kolegy poznatky z vědních oborů, na jejichž rozvoji se podílejí, administrativním pracovníkům pak seznamovat se s řešeními některých společných problémů.

Podávání přihlášek na studijní pobyty a stáže provádí studenti a doktorandi online prostřednictvím registrace ve webové aplikaci UK umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.

Aktuální informace a termíny odevzdání přihlášek naleznete na stránkách fakulty.

  • Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023 bude otevřeno v únoru 2022
  • Přihlašování na Erasmus+ praktické stáže v akademickém roce 2022/2023 bude otevřeno v březnu 2022
  • Termíny katederních výběrových řízení pro akademický rok 2022/2023

Uzavřené bilaterální smlouvy s KČL (seznam ostatních kateder zde):

Koordinátorem za naši katedru je dr. Filip Komberec.