PhDr. Věra Brožová, Ph.D.

Kontakt: vera.brozova@pedf.cuni.cz | konzultace (R422)

Záznam v SIS.


Vyučované předměty:

 • Literární seminář (k problematice literatury pro děti a mládež)
 • Dějiny české literatury III
 • Literatura pro děti a mládež
 • Literatura pro děti I, II (KS)

Badatelské a odborné zaměření:

 • dějiny literatury a kultury tzv. „dlouhého“ 19. století; literární historiografie a lexikografie
 • literatura pro děti a mládež, dramatická výchova a interpretace uměleckého textu; studentské amatérské divadlo

Zaměstnání a studium:

 • 1977–1982: FF UK, studium bohemistiky a pedagogiky (dipl. práce: Umělecké pojetí historického faktu v próze Zikmunda Wintra), 1982 PhDr.
 • 1982–1992 a 2013 – dosud: Památník národního písemnictví v Praze
 • 1992–1999 a 2006–2011: Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • 1998 – dosud: PedF UK, Katedra české literatury; 2014 Ph.D. (disert. práce: Český učitel druhé poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce literatury pro děti a mládež)
 • 2001–2004: DAMU, studium dramatické výchovy, BcA. (bc. práce: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy – realizovaný výukový dramatický projekt)
 • 2012–2013: KTF UK, výuka v Ústavu dějin křesťanského umění
 • 2005–2007 hlavní řešitel grantu GA UK 378/05 Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a v osobnostním rozvoji studentů učitelství.

Publikační činnost