Studentská oborová rada

SOR českého jazyka a literatury

Kontakty: Facebook | sor.cjl.pedfuk@gmail.com

Mluvčí rady: Marek Bajger (2. ročník N ČJ-SPG)

Členové rady: Tereza Valachovičová (2. ročník N ČJ-SPG), Adéla Semrádová (1. ročník N ČJ-AJ), Adéla Mikušová (1. ročník N ČJ-AJ), Viktorie Mužíková (3. ročník B ČJ-AJ), Miloš Lázňovský (3. ročník B ČJ-ZSV), Ivana Levová (3. ročník B ČJ-SPG), Lukáš Rytina (2. ročník B ČJ-D), Petr Bašta (1. ročník B ČJ-VZ)


Studentská oborová rada zajišťuje komunikaci mezi studenty bohemistiky a vedením Katedry českého jazyka a Katedry české literatury. Zprostředkovává vzájemnou výměnu názorů nejen na studium. Svým působením se snaží učinit studium kvalitnějším a pro obě strany příjemnějším. Vyjadřuje se nejen k aktuálním problémům studentů a vyučujících, ale spolupracuje i na dlouhodobých projektech týkajících se budoucnosti oboru český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Studentské oborové rady se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace, průběhu výuky a oživování veřejného prostoru fakulty o kulturní a jiné akce.

Rada se vyjadřuje k průběhu výuky na své katedře a tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů. Pomáhá studentům prvního ročníku s orientací v prostředí fakulty a organizuje adaptační kurzy.

Rada je povinna hájit zájmy studentů daného oboru a účastnit se společných setkání oborových rad a studijních proděkanek. Rada má právo na jednání s vedením katedry nejméně jednou za semestr – více viz Opatření děkana 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků.

V případě dotazů a připomínek týkajících se studia českého jazyka a literatury prosím kontaktujte zástupce svého ročníku na výše uvedené emailové adrese či pomocí zpráv na facebooku.

Další informace ohledně studentských oborových rad a spolků.