Státní zkoušky

(poslední aktualizace 8. 10. 2023)

Bakalářské studium – Český jazyk se zaměřením na vzdělávání:

  • Požadavky k SZ – literatura (NOVÉ; platné od akad. roku 2023/24) [pdf]

Navazující magisterské studium – Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk:

  • Požadavky k SZ – literatura (NOVÉ; platné od akad. roku 2023/24; tzv. nová akreditace) [pdf]
  • Požadavky k SZ – literatura (platné od akad. roku 2019/20; tzv. stará akreditace) [pdf] [doc]
    • pro studenty, kteří nastoupili před akad. rokem 2021/22
    • Prezentace požadavků k SZ (z informativního setkání konaného 22. 3. 2021) [pdf]
  • Požadavky na seznam četby k SZ navazujícího magisterského studia [pdf] [doc]

Požadavky k SZ oboru Učitelství pro I. stupeň (tzv. nová akreditace) [pdf]

  • pro studenty s nástupem do studia od ZS 2019/20 a později; platné od akad. roku 2023/24

Požadavky k SZ oboru Učitelství pro I. stupeň (tzv. stará akreditace) [pdf]

  • pro studenty, kteří nastoupili do studia do r. 2018; platné od akad. roku 2022/23

Požadavky k ZZ oboru Učitelství pro I. stupeňProgram CŽV v programu DVPP (NOVÉ; platné od akad. roku 2023/24) [pdf]


Obecné a organizační pokyny ohledně přihlašování ke státním zkouškám – viz web fakulty.