PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.

Kontakt: smrckaj@msmt.cz | konzultace (R422)

Záznam v SIS.


Vyučované předměty:

 • Dějiny české literatury I, II
 • Povídka v literatuře 19. a 20. století
 • Seminář z české literatury I, II

Vzdělání

 • 2003–2007: Filozofická fakulta Ostravské univerzity – Ph.D., doktorský program: Teorie a dějiny literatury
 • 2002: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – PhDr.
 • 1996–2001: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Mgr.

Praxe

 • od 2001 do současnosti: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • odbor vysokých škol (zástupce ředitele 2008–2010)
 • tajemník Akreditační komise (od 2008–2016)
 • odbor Kanceláře Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (ředitel od 2016)

Profesní zaměření

 • drama a dramatický text

Publikační činnost v oblasti literatury a dále v oblasti zabezpečování kvality vysokoškolského vzdělávání a práva vysokých škol.