Rubrika: Aktuality

Úspěch na Studentské literárněvědné konferenci

Na ostravské Studentské literárněvědné konferenci, která se letos konala 25. a 26. 4. 2024, jsme získali skvělý úspěch, který bychom rádi jménem celé katedry zviditelnili. Jde nejen o zdařilou reprezentaci dvou našich studentek, ale především o celkové vítězství jedné z…

Erasmus: nabídka a zkušenosti

Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si Vám připomenout, že od 8. února do 4. března máte možnost se prostřednictvím aplikace přihlásit na výjezd Erasmus+. Budeme rádi, když tak učiníte přes naši Katedru české literatury na univerzity v Polsku, Německu a…

Seminář z české literatury II (ON2304V12)

Milé studentky, milí studenti, stále je možnost zapsat si Seminář z české literatury II (ON2304V12). V rámci něho se budete pod vedením dr. Smrčky zabývat dramatem 2. pol. 20. století a současnou tvorbou. Kurs probíhá každý týden od 17:15 do 18:45…

Volitelný předmět – volná kapacita (ZS 2023/24)

Upozorňujeme na volné kapacity u volitelného předmětu: — Aktuální perspektivy české literatury [OPNC4L112C] – Út 16:15 (R217); za 3 kredity Cyklus přednášek a tvůrčích dílen se zaměří na českou literaturu 20. a 21. století z různých metodologických a interpretačních perspektiv,…

Státní zkoušky od akad. roku 2023/2024

Aktualizované požadavky od akademického roku 2023/2024 ke státním zkouškám: (a) bakalářského studia; (b) navazujícího magisterského studia (platné pro studenty nastoupivší od akademického roku 2021/2022; pro studenty, kteří nastoupili dříve, zůstávají v platnosti předchozí požadavky); (c) učitelství pro I. stupeň (platné pro…