Zahájení výstavy „Česká literatura v překladu 1989–2020“ – 4. dubna od 16:00 (2. patro)

Katedra české literatury PedF UK zve příznivce nejen české literatury na výstavu „Česká literatura v překladu 1989–2020“, která přináší vhled do aktuální situace českého jazyka na poli světové literatury a do historie vydávání překladů české literatury v zahraničí.

Jste srdečně zváni na zahájení výstavy ve čtvrtek 4. dubna od 16 hodin do 2. patra hlavní budovy – výstavu uvedou její hlavní autor, prof. Tomáš Kubíček, a překladatel Daniel Ordóñez ve společné debatě a v komentované prohlídce.

Návštěvníci se seznámí s pozicí české beletrie ve světě a s nejpřekládanějšími českými autory a autorkami (J. Hašek, K. Čapek, B. Hrabal, M. Kundera a další), dojde i na ta nejžádanější současná jména. Prostřednictvím oboustranných graficky zpracovaných panelů, které jsou rozmístěny ve 2. patře hlavní budovy PedF UK, mimo jiné představí překladatele jako zastánce více rolí, např. jako „literární agenty“, ambasadory nebo propagátory, kteří mohou mít vliv na poptávku po české literatuře v zahraničí. Na co si má překladatel dávat obzvláště pozor, co má mít neustále na zřeteli a co patří k jeho největším ctnostem? Výstava nabízí pohledy na překladatelské umění s jeho úskalími i krásami nejen od uznávaných českých překladatelů a překladatelek minulosti či současnosti, ale také významných zahraničních literátů a literárních vědců evropského prostoru, jako například Martina Luthera, Vladimíra Nabokova či Umberta Eca.
Výstava potrvá do 15. června.

Za KČL Tomáš Kubíček a Lukáš Neumann