prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Kontakt: tomas.kubicek@mzk.cz / tomas.kubicek@pedf.cuni.cz | konzultace (R424)

Záznam v SIS.


Vyučované předměty:

 • Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů II (oborové zaměření)
 • Dějiny české literatury I, II
 • Teorie literatury

Oborové zaměření

 • literární teorie
 • naratologie
 • literárněvědný strukturalismus
 • česká literatura po roce 1920

Vzdělání

 • 2013: prof. – Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • 2008: Doc. – Filozofická fakulta UK, Praha
 • 2005: PhDr. – Filozofická fakulta UK, Praha
 • 1999: PhD. – Filozofická fakulta MU, Brno
 • 1991: Mgr. – Filozofická fakulta MU, Brno

Akademické funkce

 • 2002 (stále): externí spolupracovník Forschergruppe Narratologie, Universität Hamburg
 • 2000–2007: zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 2003–2007: vedoucí oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR
 • 2008–2011: člen vedení European Narratology Network
 • 2003–2019 člen redakční rady časopisu Česká literatura
 • 2003–2005: člen komise MK ČR pro udílení Státní ceny za literaturu
 • 2006 člen komise MK ČR pro státní podporu vydávání periodických publikací
 • 2004–2007: vedoucí projektu ediční řady Theoretica
 • 2007–2011: člen rady České knihovny, předseda rady
 • 2007–2008: člen literární rady MK ČR
 • 2007 (stále): člen Pražského lingvistického kroužku
 • 2008–2013, 2019 (stále): člen dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR
 • 2008 (stále): vedoucí ediční rady edice Možných světů nakl. Academia
 • 2010–2013: člen literární komise MK ČR
 • 2011–2014: člen poroty Ceny Jiřího Ortena
 • 2011–2015: člen redakce časopisu Bohemica Olomucensia
 • 2011 (stále): člen oborové rady doktorského studia Dějin novější české literatury FF JČU České Budějovice
 • 2011 (stále): předseda oborové rady doktorského studijního programu Teorie literatury FF UP Olomouc
 • 2012 (stále): člen oborové rady doktorského studia Teorie literatury ÚČL a LV FF UK Praha
 • 2011 (stále): spolupracovník Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
 • 2013–2014 člen vědecké rady Filozofické fakulty UK v Praze
 • 2013–2015 člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky
 • 2014 (stále): člen vědecké rady Filozofické fakulty JČU v Českých Budějovicích
 • 2014 (stále): člen Ústřední knihovnické rady
 • 2015 (stále): člen redakční rady časopisu DUHA
 • 2015 (stále): člen poroty Cena Jaroslava Seiferta od 2019 předseda poroty
 • 2016–2020: člen vědecké rady Jihočeské univerzity
 • 2016 (stále): člen komise pro podporu překladu
 • 2016 (stále): člen Rady Národní knihovny ČR, místopředseda rady
 • 2016 (stále): člen redakční rady časopisu ProInflow
 • 2018 (stále): člen hodnotícího panelu RVVI – O6 – Humanities
 • 2019 (stále) člen Ediční rady Masarykovy univerzity v Brně
 • 2019 (stále) předseda Nadace knihoven ČR
 • 2019 (stále): člen pracovní skupiny pro řešení koncepce rozvoje knihoven 2020–2027
 • 2019 (stále): garant pilíře I. Koncepce rozvoje knihoven v ČR na období 2020–2027
 • 2019 (stále): člen pracovní skupiny projektu Cizojazyčná literatura
 • 2020 (stále): člen oborové rady Obecná a srovnávací literatura FF UK
 • 2020 (stále): člen oborové rady Germanoslavistika FF UK
 • 2020 (stále): člen poroty Ceny Franze Kafky

Granty

 • 2018–2022: hlavní řešitel projektu NAKI II. Česká literatura v překladu, překladová literatury v Čechách
 • 2016–2018: udělen grant Tradicionalistická publicistika v kontextu první republiky GAČR
 • 2011–2013: udělen grant GAČR Jan Čep – monografie
 • 2007–2009: udělen grant GAČR Felix Vodička a strukturalismus v literární vědě
 • březen–červen 2006: stipendium pro vědeckou výzkumnou činnost udělené CERES University of Toronto, Canada
 • 2004–2006: vedoucí řešitelského týmu grantového projektu  GAČR Problémy teorie vyprávění

Publikační činnost