KČL hledá pomocné vědecké síly!

Katedra české literatury hledá pomocné vědecké síly z řad studentů. Koho hledáme: spolehlivé osoby, které budou ochotné vypomáhat vyučujícím v rámci přípravy na výuku (kopírování, skenování, uspořádání knihovny) a které mají dostatek času a prostoru, aby mohly být k dispozici…

Volitelný seminář Informační dílna

KČL v zimním semestru nabízí volitelný předmět Informační dílna – neváhejte se na něj přihlásit, bloková výuka probíhá na půdě Ústavu pro českou literaturu. Můžete se seznámit s bibliografickými databázemi a elektronickými informačními zdroji, které mohou sloužit jako pomůcka při…