Koho vypijou lišky – výstup ze semináře Audiokniha v teorii a praxi

„Na všechny důležitý věci ti stačí pár slov,“ – „Kolik?“ – „Nevim. Padesát?“

Přesně tolik čítá každá kapitola knihy Koho vypijou lišky, kterou si studenti vybrali ke zpracování do audioknižní podoby. Próza pojednává o nelehkém dětství v prostředí Československa 70. let, kdy záleží na každém slově – a zejména na tom, co se neříká. S laskavým svolením autorky textu Lidmily Kábrtové a vydavatelství Host je audiokniha dostupná k poslechu do 20. dubna 2023.

Seminář Audiokniha v teorii a praxi bude otevřený i v LS 2022/23. Vyučující semináře je Mgr. et MgA. Eva Navrátilová.

Studentská literárněvědná konference (Brno; 27. a 28. 4. 2023)

Ve dnech 27. a 28. dubna 2023 se v Brně uskuteční dvacátý první ročník Studentské literárněvědné konference, kterou pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., společně s Ústavem české literatury FF MU.

Letošní ročník je – stejně jako ročník předchozí – bez tematického omezení, aby se zájemce mohli se soustředit na zdokonalování svých seminárních referátů, ročníkových či závěrečných prací (referátu je vyhrazeno 20 minut, což v psané podobě odpovídá 7 normostranám).

Propozice akce a možnosti přihlášení (uzávěrka přihlášek: 21. března 2023).

Žádáme zájemce, aby nejprve kontaktovali dr. Neumanna nebo ostatní vyučující podle zaměření daného příspěvku.

Výběrové řízení na místa lektorů ČJ a literatury v zahraničí

Nabídka pro absolventy oborů český jazyk a literatura, termín pro přihlášení do 22. ledna 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vypisuje výběrové řízení na obsazení míst lektorů českého jazyka a literatury na lektorátech v Číně (Peking), Francii (Dijon), Indii (Dillí), Itálii (Neapol), Maďarsku (Budapešť), Německu (Lipsko), Rakousku (Vídeň), Španělsku (Madrid), Ukrajině (Užhorod) a Spojeném království (Glasgow) od akademického roku 2023/2024.

Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení s datem uzávěrky 22. ledna 2023 a požadavcích kladených na uchazeče jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.

Více informací o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí naleznete rovněž na stránkách DZS. Osobní pohovory se budou konat ve druhé polovině února 2023.

Letní škola v Katovicích (16. – 30. 7. 2023)

Dvoutýdenní pobyt organizovaný katovickou univerzitou (University of Silesia) se zaměřením na západoslovanskou a skandinávskou literaturu v historické a archeologické perspektivě. Vhodné pro studenty NMgr. studia v kombinaci s dějepisem.

Program letní školy je zdarma; zúčastnění dostanou příspěvek na cestovní a životní náklady ve výši 5 000 PLN (cca 26 600 Kč).

Podrobné informace v přiloženém dokumentu (uzávěrka přihlášek 31. 1. 2023), stejně tak kritéria pro kandidáty.

PF 2023

Přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce mnoho radosti nejen nad dobrou knihou.

Den otevřených dveří – 15. 12. 2022

Srdečně zveme všechny uchazeče o studium českého jazyka a literatury na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2022.

Prezentace našeho oboru – současně pro bakalářské i navazující magisterské studium – je rozvržena následovně:
🕚 od 11:00 v učebně R216;
🕒 od 15:00 v aule.

Předběžné informace najdete na našem webu v sekci Uchazeči, stejně jako základní seznámení s nově otevíraným jednooborovým studiem.

Přítomna bude taktéž Studentská oborová rada českého jazyka a literatury PedF UK, jejíž zástupci budou připraveni zodpovědět případné další dotazy.

Těšíme se na vaši účast.

Kompletní harmonogram včetně ostatních oborů.