Prezentace databází a služeb výzkumné infrastruktury „Česká literární bibliografie“ pro studenty PedF UK

Milí studenti,

Ústav pro českou literaturu pro nás připravil na úterý 7. 11. od 14:30 přednášku o informačních zdrojích nejen z produkce Česká literární bibliografie, ale i těch ústavních (elektronické slovníky, plnotextové korpusy atp.) či zdrojích jiných institucí (digitální knihovny, souborné katalogy oborové i národní), popř. bude spojeno s prohlídkou ústavní knihovny.

Prosím o šíření pozvání mezi kolegy; vhodné zejména pro studenty 2. a 3. ročníku Bc. studia, případně 1. NMgr., zkrátka ty, kteří uvažují o kvalifikační práci z literatury.

  • Kdy: úterý 7. 11. od 14:30
  • Kde: ÚČL, horní zasedací místnost, adresa: Na Florenci 1420/3
  • Sraz: na místě, 14:20
  • Co s sebou: notebook, abyste mohli sami aktivně vyhledávat (ale není nutné)
  • Délka trvání: cca 90 minut, tj. do 16:00
  • Kapacita: 45 míst
  • Účast potvrďte v tomto formuláři (uveďte ročník a studijní kombinaci)

Případné omluvy z prezenční výuky jsou možné, hlaste je L. Neumannovi, vedoucímu katedry; následně hromadně předám vyučujícím.

Lukáš Neumann, vedoucí KČL

Volitelný předmět – volná kapacita (ZS 2023/24)

Upozorňujeme na volné kapacity u volitelného předmětu:
Aktuální perspektivy české literatury [OPNC4L112C] – Út 16:15 (R217); za 3 kredity
Cyklus přednášek a tvůrčích dílen se zaměří na českou literaturu 20. a 21. století z různých metodologických a interpretačních perspektiv, které poskytnou výjimečné osobnosti současného myšlení o literatuře.
Cyklus je naplánován jako volitelný seminář (pro Bc. i NMgr.), aktuálně je ještě 10–⁠15 míst volných!
Seminář je určen studentům jak z důvodu inspirace pro psaní seminární/kvalifikační práce, tak jako cenný pramen přehledu a znalostí o literatuře 20. a 21. století.
Program cyklu:
24. 10. 2023 16:15 prof. PaedDr. Michal Bauer, CSc. Spisovatelé a společnost v Československu v letech 1946-1989
31. 10. 16:15 doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Deníky Karla Teigeho jako historický pramen a ediční problém
14. 11. 16:15 doc. Mgr. Jiří Koten, Ph.D. Současná česká poezie jako vyprávění
28. 11. 16:15 doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. Současná česká literatura pro děti a mládež
12. 12. 16:15 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Kultura a myšlení 2. pol. 60. let (nad připravovaným dílem Dějin české literatury 1964-72)

Státní zkoušky od akad. roku 2023/2024

Aktualizované požadavky od akademického roku 2023/2024 ke státním zkouškám:

(a) bakalářského studia;

(b) navazujícího magisterského studia (platné pro studenty nastoupivší od akademického roku 2021/2022; pro studenty, kteří nastoupili dříve, zůstávají v platnosti předchozí požadavky);

(c) učitelství pro I. stupeň (platné pro studenty nastoupivší od akademického roku 2019/20; pro studenty, kteří nastoupili dříve, zůstávají v platnosti předchozí požadavky);

(d) učitelství pro I. stupeň (Program CŽV v programu DVPP).

Najdete taktéž v příslušné rubrice.

Prerekvizity

Vážení a milí studenti,

tzv. podmínečné studium (potažmo absolvování) předmětu, aniž by student splnil prerekvizitu, NEBUDE MOŽNÉ. Naposledy jsme tak činili v minulém akademickém roce v souvislosti s dokončováním studia započatého v minulé akreditaci.

Prerekvizity mají své opodstatnění, na jejich plnění jsou vystavěny jednotlivé fáze studia. Od AR 2023/24 tedy počítejte zejména s následující provázaností (vizte detailněji plán pro Bc. studium):

  • Současný literární život → Dějiny české literatury I
  • Dějiny české literatury II → Dějiny české literatury III

Za Katedru české literatury

Lukáš Neumann

Zemřela Iva Krejčová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci, které statečně vzdorovala, ve věku 43 let navždy opustila naše milá kolegyně Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.

Doktorka Iva Krejčová byla nejen vynikající odbornicí na českou literaturu 19. století, což zúročila zejména na svém kmenovém pracovišti – Ústavu pro českou literaturu AV ČR –, kde působila od roku 2010, ale rovněž při svém pedagogickém působení na naší fakultě, a to v letech 2008 až 2018.

Byla velice oblíbenou vyučující, která erudovaně participovala na výuce Literárněhistorického semináře, jenž se zaměřoval na interpretaci významných děl 19. století. Svými odbornými studiemi významně přispívala k tématu národního obrození a romantismu v dějinách české literatury.
Vždy měla velký zájem se studenty diskutovat, vyslechnout si jejich názory a argumenty. Zároveň překypovala optimismem, a to za všech okolností.

S úctou na ni vzpomínáme,

za Katedru české literatury
Dagmar Mocná, Věra Brožová, Josef Peterka, Eva Blinková Pelánová, Lukáš Neumann a Veronika Laufková