Státní zkoušky od akad. roku 2023/2024

Aktualizované požadavky od akademického roku 2023/2024 ke státním zkouškám:

(a) bakalářského studia;

(b) navazujícího magisterského studia (platné pro studenty nastoupivší od akademického roku 2021/2022; pro studenty, kteří nastoupili dříve, zůstávají v platnosti předchozí požadavky);

(c) učitelství pro I. stupeň (platné pro studenty nastoupivší od akademického roku 2019/20; pro studenty, kteří nastoupili dříve, zůstávají v platnosti předchozí požadavky);

(d) učitelství pro I. stupeň (Program CŽV v programu DVPP).

Najdete taktéž v příslušné rubrice.

Prerekvizity

Vážení a milí studenti,

tzv. podmínečné studium (potažmo absolvování) předmětu, aniž by student splnil prerekvizitu, NEBUDE MOŽNÉ. Naposledy jsme tak činili v minulém akademickém roce v souvislosti s dokončováním studia započatého v minulé akreditaci.

Prerekvizity mají své opodstatnění, na jejich plnění jsou vystavěny jednotlivé fáze studia. Od AR 2023/24 tedy počítejte zejména s následující provázaností (vizte detailněji plán pro Bc. studium):

  • Současný literární život → Dějiny české literatury I
  • Dějiny české literatury II → Dějiny české literatury III

Za Katedru české literatury

Lukáš Neumann

Zemřela Iva Krejčová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci, které statečně vzdorovala, ve věku 43 let navždy opustila naše milá kolegyně Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.

Doktorka Iva Krejčová byla nejen vynikající odbornicí na českou literaturu 19. století, což zúročila zejména na svém kmenovém pracovišti – Ústavu pro českou literaturu AV ČR –, kde působila od roku 2010, ale rovněž při svém pedagogickém působení na naší fakultě, a to v letech 2008 až 2018.

Byla velice oblíbenou vyučující, která erudovaně participovala na výuce Literárněhistorického semináře, jenž se zaměřoval na interpretaci významných děl 19. století. Svými odbornými studiemi významně přispívala k tématu národního obrození a romantismu v dějinách české literatury.
Vždy měla velký zájem se studenty diskutovat, vyslechnout si jejich názory a argumenty. Zároveň překypovala optimismem, a to za všech okolností.

S úctou na ni vzpomínáme,

za Katedru české literatury
Dagmar Mocná, Věra Brožová, Josef Peterka, Eva Blinková Pelánová, Lukáš Neumann a Veronika Laufková

Akademie řemesel (Praha 4) hledá učitele ČJ

Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu přijme učitele/učitelku českého jazyka a literatury na plný úvazek. Jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Podrobnosti na webu školy. Předpokládaný nástup 28. 8. 2023.

V případě zájmu o pracovní pozici zašlete strukturovaný životopis na e-mail mnovakova@zelenypruh.cz (Martina Nováková, personalistka).

Prezentační soutěž Falling Walls

3 minuty – 1 zajímavý nápad – 1000 EUR pro výherce – spousta zkušeností

Tato akce s mezinárodním přesahem se v ČR koná 12. září 2023 v budově Národní technické knihovny. Student by měl během 3 minut odprezentovat nějakou myšlenku, vědecký projekt, byznys plán nebo sociální iniciativu, která by měla “bořit zdi a bariéry”. Soutěže se účastní všechny obory od medicíny po techniku, ale právě i vzdělávání zde má velký potenciál. Prezentace probíhá v angličtině formou tzv. pitch-talku. Mohou se účastnit studenti všech programů (Bc. i Mgr. studia).

Výherce se zúčastní celosvětového kola konaného v Berlíně a obdrží částku 1000 EUR. Ale už i samotná účast v Praze je velmi dobrou položkou v životopise.

Termín pro odevzdávání přihlášek je 30. června 2023. Podrobnosti na stránkách pořadatele včetně podání přihlášky.