Konzultace dr. Brožové

Dr. Brožová odvolává ze zdravotních důvodů výuku a konzultace ve středu 13. 12. 2017. Pro naléhavé případy bude konzultovat 14. 12. od 13. 00 hod

Pokyny k odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Nově od zimního termínu 2017/2018 (včetně) studenti odevzdávají bakalářské a diplomové práce fyzicky na sekretariát katedry (nikoli přes podatelnu) v době mezi 8,00 a 11,00 h dva tištěné exempláře v kroužkové vazbě, možno i oboustranně, ve stejném termínu jako je nahrání elektronické verze…