Praxe – Bc.

Letní semestr 2020

Při zápisu v SISu je nutno vybrat jako vyučujícího: Mgr. Filip Komberec, Ph.D. + vybraný kurz podle popisu v poznámce u jednotlivých paralelek.

Obecné pokyny a aktuality k praxím lze najít taktéž na stránkách Střediska pedagogické praxe.


Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas (OPBZ0N109X)