Praxe – NMgr.

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ s reflektivním seminářem – český jazyk (OPNC2L108A)

Praxe navazujícího magisterského studia má v letním semestru na starosti Katedra české literatury, v zimním semestru Katedra českého jazyka.

Obecné pokyny a aktuality k praxím lze najít taktéž na stránkách Střediska pedagogické praxe.


Pokyny k pedagogické praxi 2023

Dohoda o provedení práce – formulář

Ukázka vyplněné smlouvy

Manuál k vyplňování formuláře

Rozvrhový formulář

Portfolio z praxe

Soubor profesních kvalit [pdf] [doc]

Směrnice pro souvislou oborovou praxi – LS 2023: prezenční studium / kombinované studium

Komentáře k přípravám

Příklady studentských reflexí z praxe


Archiv: