Průběh obhajoby závěrečné práce – možnost prezentace

Vážení a milí studenti, vážené a milé studentky,

rádi bychom – vzhledem ke zdárnému průběhu části SZZ, Obhajobě závěrečné práce – vás informovali o možnosti připravit si průběh své obhajoby či zodpovězení jakékoliv otázky či podnětu ze strany vedoucího práce, oponenta či zkušební komise formou PREZENTACE (např. v PowerPointu). Náležité technické zázemí zajistíme. Další možností zůstávají písemné poznámky, které si s sebou můžete přinést.

Reagujeme tím na zkušenosti z minulých semestrů, kdy u obhajoby zaznívaly případy nestrukturovaných, či dokonce předem nepromyšlených mluvních projevů. Zejména v úvodní části obhajoby, tj. objasnění záměru a seznámení s cíli práce, stejně jako u prezentace výsledků své práce, se od diplomanta očekává přesvědčivý a strukturovaný projev.

Za Katedru české literatury Lukáš Neumann a Veronika Laufková