Volitelný seminář Informační dílna

KČL v zimním semestru nabízí volitelný předmět Informační dílna – neváhejte se na něj přihlásit, bloková výuka probíhá na půdě Ústavu pro českou literaturu. Můžete se seznámit s bibliografickými databázemi a elektronickými informačními zdroji, které mohou sloužit jako pomůcka při…