Úspěch na Studentské literárněvědné konferenci

Na ostravské Studentské literárněvědné konferenci, která se letos konala 25. a 26. 4. 2024, jsme získali skvělý úspěch, který bychom rádi jménem celé katedry zviditelnili. Jde nejen o zdařilou reprezentaci dvou našich studentek, ale především o celkové vítězství jedné z nich.

Medailové umístění si odvezla Eliška Králová, studentka 3. ročníku bakalářského studia, za příspěvek Obraz světa v proletářské poezii. Gratulujeme a za reprezentaci fakulty děkujeme také Elišce Neradové.

Foto: Katedra české literatury a literární vědy FF OU (Eliška Králová čtvrtá zleva)