Státní zkoušky od akad. roku 2023/2024

Aktualizované požadavky od akademického roku 2023/2024 ke státním zkouškám:

(a) bakalářského studia;

(b) navazujícího magisterského studia (platné pro studenty nastoupivší od akademického roku 2021/2022; pro studenty, kteří nastoupili dříve, zůstávají v platnosti předchozí požadavky);

(c) učitelství pro I. stupeň (platné pro studenty nastoupivší od akademického roku 2019/20; pro studenty, kteří nastoupili dříve, zůstávají v platnosti předchozí požadavky);

(d) učitelství pro I. stupeň (Program CŽV v programu DVPP).

Najdete taktéž v příslušné rubrice.