Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Informace k závěrečným zkouškám – ZDE

 Platby – více informací zde


PedFInfo –průvodce prvními kroky na fakultě a univerzitě


Prezentace z úvodního soustředění – predstudijko 2023,

Plán studia – Ucitelska_kvalifikace_prezentace_predstudijni_setkani


Studijní on-line prostředí:

Moodle psychologie:

Kurz najdete zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15111

Moodle pedagogika:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6543

Teams speciální pedagogika:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEpQR15GSWYM0KUsXQMre5bUOcYud8I_geCcux5eps1Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=14c90630-391a-45c7-883c-a001ae282e34&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 

Návody:

 


PRAXE

Pedagogická fakulta UK za kontaktní osobu (garant programu CŽV) určuje prof. PhDr. Martina Bílka, Ph.D., email: martin.bilek@pedf.cuni.cz

 


Dokumenty k proplacení odměny 3000,- Kč pro učitele, který vám praxi zajišťuje: buď faktura nebo DPP

 • faktura: (preferovaný postup)
 • Prosíme uvést: Fakturujeme vám lektorskou činnost v rámci programu Učitelství pro 2. stup. ZŠ a SŠ (CŽV-650323)Univerzita Karlova

  Pedagogická fakulta

  Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

  Tel.: +420 221 900 111

  IČ: 00216208

  DIČ: CZ00216208

 • DPP

Všechny dokumenty se doručují do Centra celoživotního vzdělávání!

 • Korespondenční adresa pro zaslání dokumentů:

  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

  Magdalény Rettigové 4

  116 39  Praha 1


Psychologie: Zpracované výstupy z praxí (úkoly 2., 3. a 4) budou součástí portfolia k závěrečné zkoušce.

Zadání úkolů pro plnění praxe – modul psychologie

Oborová praxe:

Formuláře:

 • Žádost o uznání předmětu v programu CŽV *xls
 • Potvrzení o studiu účastníka CŽV *doc, *pdf
 • Prohlášení o ukončení účasti v programu *doc
 • Žádost o přerušení programu *doc  
 • žádost o prodloužení studia * doc
 • žádost o odhlášení od ZZk * doc
 • žádost o vrácení poplatku *doc