Fakultní školy a zařízení

Pro realizaci pedagogické praxe doporučujeme výběr školy z nabídky fakultních škol, které intenzivně spolupracují s fakultou a mohou nabídnout odpovídající podmínky pro efektivní a smysluplný průběh vaší praxe.  V současné době je spolupráce  s fakultními  školami zajištěna uzavřením smlouvy o spolupráci.

Pokud nenaleznete adekvátní fakultní školu, je možné si po dohodě s garantem praxe vybrat školu z nabídky spolupracujících škol, případně jinou dle vašeho výběru a možností.

Seznam  škol/zařízení, které jsou akreditované jako fakultní:

Mateřské školy

Základní školy

Gymnázia

Střední odborné školy a odborná učiliště

Základní umělecké školy

Speciální školy

Ostatní zařízení