Pedagogické praxe – Učitelství pro MŠ, učitelství pro 1. st. ZŠ

Přehled praxí naleznete v Harmonogramu pedagogických praxí v ak. roce 2023/24. Další informace jsou zveřejněné na stránkách Katedry primární pedagogiky nebo Vám je sdělí vyučující předmětu nebo garant praxe na katedře.
Pro kombinované studium: http://kppp.pedf.cuni.cz/index.php/pedagogicka-praxe-v-kombinovanem-studiu/
Pro prezenční studium: https://kppp.pedf.cuni.cz/index.php/system-pedagogickych-praxi-pro-i-stupen-prezencni-studium/

Pro výběr školy/zařízení doporučujeme využít nabídku fakultních a spolupracujících škol a zařízení. Kontakty naleznete v záložce Školy a zařízení (v hlavním menu). Smlouvu mezi školou a fakultou o realizaci praxe naleznete v záložce Formuláře ke stažení.

Studenti jsou před nástupem na pedagogickou praxi povinni absolvovat kurz “Proškolení studentů před pedagogickými praxemi”, na jehož základě jim bude automaticky vystaveno potvrzení o absolvování kurzu.