Pedagogické praxe – speciální pedagogika

PREZENČNÍ STUDIUM

 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA  (Bc. a NMgr. oborové studium)TERMÍN GARANTUJÍCÍ KATEDRA
1. ZSOPBS3S106AOborová praxe IprůběžněKSPPG
2. ZSOPBS3S118AOborová praxe IIprůběžněKSPPG
3. ZSOPBS3S126AOborová praxe IIIprůběžněKSPPG
1. ZSOPNS3S107AOborová praxe SPPG IprůběžněKSPPG
1. LSOPNS3S115AOborová praxe SPPG IIprůběžněKSPPG
2. ZSOPNS3S121AOborová praxe SPPG IIIprůběžněKSPPG
2. LSOPNS3S122AOborová praxe SPPG souvislásouvislá, 8 týdnůKSPPG

 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - LOGOPEDIE  (Bc. a NMgr. oborové studium)TERMÍN GARANTUJÍCÍ KATEDRA
1. ZSOPBO1S106AOborová praxe IprůběžněKSPPG
2. ZSOPBO1S118AOborová praxe II průběžněKSPPG
3. ZSOPBO1S126AOborová praxe IIIprůběžněKSPPG
1. ZSOPNO1S107AOborová praxe I logopedickáprůběžněKSPPG
1. LSOPNO1S114AOborová praxe II surdopedickáprůběžněKSPPG
2. ZSOPNO1S119AOborová praxe III logopedickáprůběžněKSPPG
2. LS OPNO1S120AOborová praxe souvislá souvislá, 8 týdnůKSPPG

KOMBINOVANÉ STUDIUM

 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA  (Bc. a NMgr. oborové studium)TERMÍN GARANTUJÍCÍ KATEDRA
1. ZSOKBS3S106AOborová praxe IprůběžněKSPPG
2. ZSOKBS3S118AOborová praxe IIprůběžněKSPPG
3. ZSOKBS3S126AOborová praxe IIIprůběžněKSPPG
1. ZSOKNS3S107AOborová praxe SPPG IprůběžněKSPPG
1. LSOKNS3S115AOborová praxe SPPG IIprůběžněKSPPG
2. ZSOKNS3S121AOborová praxe SPPG IIIprůběžněKSPPG
2. LSOKNS3S122AOborová praxe SPPG - souvislá8 týdnůKSPPG

Další informace jsou zveřejněné na stránkách Katedry speciální pedagogiky: https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/praxe, nebo Vám je sdělí vyučující popř. garant praxe na katedře (dr. Marádová).

Pro výběr školy/zařízení doporučujeme využít nabídku fakultních a spolupracujících škol a zařízení. Kontakty naleznete v záložce Školy a zařízení (v hlavním menu). Smlouvu mezi školou a fakultou o realizaci praxe naleznete v záložce Formuláře ke stažení.

Studenti jsou před nástupem na pedagogickou praxi povinni absolvovat kurz “Proškolení studentů před pedagogickými praxemi”, na jehož základě jim bude automaticky vystaveno potvrzení o absolvování kurzu.