Ostatní praxe

Informace o praxích v ostatních programech jsou zveřejněné na stránkách kateder nebo Vám je sdělí vyučující předmětu nebo garanti praxí na příslušných katedrách.

Pro výběr školy/zařízení doporučujeme využít nabídku fakultních a spolupracujících škol a zařízení. Kontakty naleznete v záložce Školy a zařízení (v hlavním menu). Smlouvu mezi školou a fakultou o realizaci praxe naleznete v záložce Formuláře ke stažení.

Studenti jsou před nástupem na pedagogickou praxi povinni absolvovat kurz “Proškolení studentů před pedagogickými praxemi”, na jehož základě jim bude automaticky vystaveno potvrzení o absolvování kurzu.